Zaproszenie na promocyjny zabieg w ramach szkolenia lekarskiego

Zaproszenie na promocyjny zabieg w ramach szkolenia lekarskiego

Serdecznie zapraszamy na promocyjne zabiegi O-Shot w ramach szkoleń lekarskich prowadzonych przez dr Piotra Kolczewskiego. Liczba zabiegów jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem 692 42 55 15.

Zabiegi odbędą się w dniu 28 listopada 2019 w Szczecinie, w Domu Lekarskim al. Bohaterów Warszawy 42.

Koszt zabiegu to 100 PLN – cena regularna to 1500 PLN.

O-Shot – to zaskakująco skuteczny i prosty zabieg z użyciem osocza bogatopłytkowego, dzięki któremu okolice łechtaczki stają się bardziej wrażliwe. To obecnie numer jeden wśród zabiegów gwarantujących większą przyjemność w trakcie współżycia i silniejsze orgazmy.

 

 

 

Krótki opis wykonywanego zabiegu:

 

O-Shot iniekcje osocza bogatopłytkowego u pacjentek zaburzeniami seksualnymi (FSD Female sexual Dysfunction).

Nawet do 40% seksualnie aktywnych kobiet doświadcza zaburzeń seksualnych FSD obejmujących: zaburzenia pożądania (obniżenie lub brak libido), zaburzenia podniecenia, zaburzenia orgazmu i dyspareunia. Rozpoznanie FSD mozna postawić po wypełnieniu kwestionariusza FSFI (female sexual function index), po wypełnieniu którego pacjentka uzyskuje określoną liczbę punktów. Pacjentki, które osiągnęły 26 pkt i poniżej kwalifikowane są jako FSD i takie Panie zapraszamy na zabieg O-Shot.

Aktualnie leczenie pacjentek z FSD to: psychoterapia, leczenie behawioralne, hormonalne i psychofarmrakologiczne. Leczenie hormonalne zaakceptowane przez FDA to krótkie cykle terapii testosteronem, a psychofarmakologiczne to stosowanie fibanseryny, która w atmosferze skandalu, dwukrotnie odrzucana jako terapia FSD przez FDA z powodu niskiej skuteczności (niewielka poprawa u 50 % badanych), pod naciskiem organizacji feministycznych została dopuszczona do leczenia FSD.

Leczenie FSD jest trudne, długotrwałe i skuteczne u około 50% pacjentek.

Pozostają zatem pacjentki z nierozwiązanym problemem, który ma wpływ na życie emocjonalne, relacje partnerskie i.t.d.

W 2014 roku Dr Charles Runnels przeprowadził badanie mające na celu ocenę wpływu iniekcji osocza bogatopłytkowego PRP w obrębie narządu płciowego zewnętrznego. A metodę swoją opatentował i nazwał O-Shot.

Jak wiadomo PRP stosowane jest od wielu lat w leczeniu trudno gojących się ran, w ortopedii, chirurgii stomatologicznej a przede wszystkim w medycynie estetycznej. Substancje zawarte w PRP po odpowiedniej aktywacji aktywują komórki macierzyste w miejscu podania prowadząc do poprawy funkcji i struktury tkanki popularnie określanych jako odmłodzenie. W ginekologii opisano zastosowanie PRP w leczeniu opornego na leczenie farmakologiczne liszaja twardzinowego, vulvodynii i vestibulodynii.

Dr Runnels do badania zakwalifikował 12 kobiet w wieku 24-64 lat z rozpoznaniem FSD, u których podał PRP w ciała jamiste łechtaczki, ujścia gruczołów Skennego i do przedniej ściany pochwy.

Pacjentki oceniane były po jednym wstrzyknięciu po 12 i 16 tygodniach, w oparciu o walidowane skale zaburzeń seksualnych po FSDS-R (Female Sexual Distres Scale-Revised) i FSFI (Female Sexual Function Index).

U 70% badanych pacjentek nastąpiła poprawa. Nie stwierdzono powikłań w trakcie i po leczeniu. Jako efekt uboczny u 2 pacjentek wystapiło pobudzenie seksualne podczas oddawania moczu, samoistne orgazmy(!) i ciągłe pobudzenie seksualne, które to objawy ustąpiły w ciągu 2 tygodni po leczeniu.  Ten zaskakujący uboczny efekt związany był wg badaczy prawdopodobnie z wolumetrycznym działaniem i wzrostem ciśnienia w okolicy łechtaczki, cewki moczowej i gruczołów Skennego.

Możliwe wytłumaczenie tak wyraźnego efektu podania PRP to poprawa przepływu krwi przez kompleks łechtaczkowy – jeden z czynników wzrostu uwalnianych z PRP to VEGF (vascular growth factor) odpowiedzialny za tworzenie nowych naczyń. Również  możliwa jest poprawa w zakresie unerwienia tej okolicy, biorąc pod uwagę promujący wpływ PRP na wzrost aksonów w hodowlach in vitro.

Dr med Piotr Kolczewski