O-Shot inijekcje osocza bogatopłytkowego u pacjentek zaburzeniami seksualnymi (FSD Female sexual Dysfunction)

Nawet do 40% seksualnie aktywnych doświadcza zaburzeń seksualnych FSD obejmujących: zaburzenia pożądania (obniżenie lub brak libido), zaburzenia podniecenia, zaburzenia orgazmu i dyspareunia.

Aktualnie leczenie pacjentek z FSD to: psychoterapia, leczenie behavioralne, hormonalne i psychofarmrakologiczne. Leczenie hormonalne zaakceptowane przez FDA to krótkie cykle terapii testosteronem a psychofarmakologiczne to stosowanie fibanseryny, która w atmosferze skandalu, dwukrotnie odrzucana jako terapia  FSD przez FDA z powodu niskiej skuteczności ( niewielka poprawa u 50 %), pod naciskiem organizacji feministycznych została dopuszczona do leczenia FSD.

Leczenie FSD jest trudne, długotrwałe i skuteczne u około 50% pacjentek.

Pozostają zatem pacjentki z nierozwiązanym problemem, który ma wpływ na życie emocjonalne, relacje partnerskie i.t.d

W 2014 roku Dr Charles Runnels przeprowadził badanie mające na celu ocenę wpływu injekcji osocza bogatopłytkowego PRP w obrębie narządu płciowego zewnętrznego. A metodę swoją opatentował i nazwał O-Shot.

Jak wiadomo PRP stosowane jest od wielu lat w leczeniu trudno gojących się ran, ortopedii, chirurgii stomatologicznej a przede wszystkim w medycynie estetycznej. Czynniki  wzrostu zawarte w PRP, po odpowiedniej aktywacji  aktywują komórki macierzyste w miejscu podania prowadząc do poprawy funkcji i struktury tkanki popularnie określanych jaki odmłodzenie. W ginekologii opisano zastosowanie PRP w leczeniu opornego na leczenie farmakologiczna liszaja twardzinowego, vulvodynii i vestibulodynii.

Dr Runnels do badania zakwalifikował 12 kobiet w  wieku 24-64 lat z rozpoznaniem FSD, u których podał PRP w ciała jamiste łechtaczki, ujścia gruczołów Skennego i do przedniej ściany pochwy.

Pacjentki oceniane były po jednym wstrzyknięciu po 12 i 16 tygodniach w oparciu o walidowane skale zaburzeń seksualnych po  FSDS-R (female Sexual Distres Scale-Revised) i FSFI (female Sexual Function Index).

U 70% badanych pacjentek nastąpiła poprawa. Nie stwierdzono powikłań w trakcie i po leczeniu. Jako efekt uboczny u 2 pacjentek wystąpiło pobudzenie seksualne podczas oddawania moczu, samoistne orgazmy! i ciągłe pobudzenie seksualne, które to objawy ustąpiły samoistnie w ciągu 2 tygodni po leczeniu.  Ten zaskakujący uboczny efekt związany był wg badaczy prawdopodobnie z wolumetrycznym działaniem i wzrostem ciśnienia w okolicy łechtaczki, cewki moczowej i gruczołów Skennego.

Możliwe wytłumaczenie tak wyraźnego efektu podania PRP to poprawa przepływu krwi przez kompleks łechtaczkowy –  jeden z czynników wzrostu uwalnianych z PRP to VEGF (vascular growth factor) odpowiedzialny za tworzenie nowych naczyń. Również  możliwa jest poprawa w zakresie unerwienia tej okolicy  biorąc pod uwagę promujący wpływ PRP na wzrost aksonów w hodowlach in vitro.

Aktualnym  state of  artjeżeli chodzi  o  terapie  autologiczne  jest  jednak PRF (fibryna  bogatopłytkowa), będąca  de facto  osoczem  bogatopłytkowe  II  generacji.  która  w  porównaniu  z  PRP  zawiera  więcej  czynników wzrost u i znacznie dłużej  działa.

Zabieg  wykonywana  jest w  znieczuleniu miejscowym kremem  z 15% lidokaina i jest praktycznie  bezbolesny.

Przed  zabiegiem pobierana jest krew  pacjentki,  następnie  używając  odpowiednich parametrów  krew jest odwirowywana i w  ten  sposób uzyskuje  się 3-4  ml  gotowej  do podania  fibryny  bogatopłytkowej.

Pierwsze  efekty  zabiegu  widoczne  są  po 6-8  tygodniach,  zabieg, o ile  to konieczne  można  powtarza  do 6  mięsięcy.

Zapraszam do zadawania pytań

692 42 55 15 lub 91 488 22 01