O-Shot

Nawet do 40% seksualnie aktywnych doświadcza zaburzeń seksualnych FSD obejmujących: zaburzenia pożądania (obniżenie lub brak libido), zaburzenia podniecenia, zaburzenia...

Terapie autologiczne

Czynniki wzrostu zawarte w osoczu/fibrynie bogatopłytkowej mogą być wykorzystywane mogą być wykorzystywane w opornych na leczenie problemach w obrębie...